Nieuwe wetgeving knaagdierbeheersing

De huidige wetgeving rondom knaagdier beheersing (of te wel ratten & muizen bestrijding) houdt op te bestaan. Per 1-1-2023 gaat de nieuwe regelgeving in. Dit voor zowel de producten (rodenticides) voor consumenten als professioneel (agrarisch) gebruik.

Het doel van deze wetgeving is overlast door ratten en muizen te voorkomen en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken.

Regelgeving professioneel (agrarisch) gebruik.
Per 1 januari 2023 is het voor agrariërs verplicht om over een IPM-KBA licentie te beschikken indien zij nog knaagdieren (ratten en muizen) binnen én buiten wensen te bestrijden met rodenticiden.

De oude KBA licentie komt per 31-12-2022 te vervallen. Naast de nieuwe IPM-KBA licentie moet het bedrijf gecertificeerd worden en zijn ze opgenomen in het register van Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven.

Helaas zijn er aan deze IPM-KBA licentie kosten verbonden, de kosten voor certificering en opname in het register bedragen jaarlijks circa € 500,00 tot € 700.00. Deze kosten zitten o.a. in de audits (certificering) en een verplichte bijdrage voor het register. Daarnaast komen ook nog de kosten voor scholing, examen en verplichte bijeenkomsten.

Als men niet aan de extra eisen voldoet en zelf niet meer de rodenticiden toe mag passen, kan een professioneel gecertificeerd plaagdierbestrijder ingeschakeld worden.

Regelgeving particulier gebruik.
Per 1-1-2023 veranderd ook de wetgeving voor particulier gebruik. Deze aanpassing houdt in dat particulieren de “oude bekende” middelen, ook de kleine consumentenverpakking, niet meer mogen gebruiken. De aanpassing geldt voor de meeste producten behalve middelen die gebaseerd zijn op Alfachloralose.

Er is een opgebruiktermijn van de producten tot 26 december 2023.

** IPM = Integrated Pest Management

Klik hier voor meer informatie.