Wijziging op het laatste moment (20-12-2022)

Opgebruikregeling rodenticiden verruimd!

De overheid en diverse partijen in de branche hebben zich ingespannen om op 1 januari 2023 over te gaan op het Integraal Plaagdier Managementsysteem (IPM-systeem). Maar dit bleek niet zo eenvoudig te zijn, waardoor een noodzakelijke wijziging op het laatste moment wordt doorgevoerd.

Wettelijk hebben toelatinghouders van rodenticiden bij een wijziging van het etiket recht op aflever- en opgebruiktermijnen voor oude verpakkingen. Dat leidt tot een geleidelijke uitfasering van oude voorschriften in plaats van een vaste datum. 

De huidige KBA licentie blijft van toepassing voor het gebruik van rodenticiden met het huidige (oude) etiket.

Voor producten voorzien van het nieuwe etiket zal de nieuwe HIK (Handboek IPM Knaagdierbeheersing) regelgeving van toepassing zijn inclusief certificering van het bedrijf. De producten die nu nog in de markt zijn, kunnen gebruikt worden zoals de afgelopen jaren.

Voor de volledigheid hierbij de nuance-verschillen tussen het gebruiksvoorschrift van de bestaande en de nieuwe etiketten.

Gebruiksvoorschrift (Bestaande etiket tekst)

Het product mag uitsluitend gebruikt worden als onderdeel van een IPM-systeem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden

Gebruiksvoorschrift (Nieuw etiket)

Gebruik van dit product is uitsluitend toegestaan als onderdeel van een IPM-systeem zoals omschreven in de laatste versie van het ‘Handboek IPM Knaagdierbeheersing’, door (agrarische) bedrijven en instellingen die gecertificeerd zijn voor IPM-Knaagdierbeheersing.

Wij kunnen diverse middelen met het oude etiket leveren, waarvoor dus de verlengde uitverkoop- en opgebruiktermijn geldt.