Per 15 december 2023 zijn alle injectiepreparaten voor landbouwhuisdieren voorschriftplichtig (receptplichtig) geworden.
In de lijst ‘Overzicht wijziging kanalisatie injectiepreparaten van VRIJ naar URA per 15 dec 2023’ is een overzicht te vinden van de diergeneesmiddelen die een kanalisatie/afleverstatus URA hebben gekregen per 15 december 2023.

Alle injectiepreparaten die in Nederland op dit moment zonder diergeneeskundig voorschrift (recept) verkocht mogen worden zijn bestemd voor voedselproducerende dieren. Deze gaan allemaal voorschriftplichtig (receptplichtig) worden. Dit is nationaal bepaald op grond van de Europese POM classificatie van deze injectiepreparaten. Ze krijgen in Nederland de kanalisatiestatus URA.

Dit besluit heeft onder andere gevolgen voor:

vitamine preparaten en corrigerende preparaten (bijvoorbeeld ijzerinjecties) toegediend middels injectie;
intraveneuze calcium-magnesium infusen.

De wijziging naar de nieuwe kanalisatiestatus URA zal daarom plaatsvinden voor alle injectiepreparaten die bestemd zijn voor voedselproducerende dieren en die op dit moment nog zonder recept verkocht mogen worden.

Dierhouder

Periode: tot en met einde houdbaarheidstermijn

  • Als dierhouder/eindgebruiker mag u een diergeneesmiddel met ongewijzigde productinformatie (kanalisatie/afleverstatus VRIJ) tot einde houdbaarheidstermijn opgebruiken. (ter info de houdbaarheidsdatum van “Amoscal” / “Topro infuus” is 09-2027, maar op=op)