Ter bestrijding van vliegenlarven, rattenstaartlarven in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken. Neporex doodt niet direct alle aanwezige maden, de werking is na 10 dagen merkbaar. Gebruik Neporex vooral om preventief vliegen te bestrijden. Neporex heeft, afhankelijk van de opeenstapeling van mest, een werkingsduur van 8-12 weken.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecticide ter bestrijding van vliegenlarven in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken.

NEPOREX 2 WSG is een insecticide ter bestrijding van vliegenlarven in mest en andere broedplaatsen in stallen en hokken.
Het middel werkt als maag gif. Het gevolg is een geremde groei van de larven, terwijl het vervellingsproces wordt onderbroken en normale verpopping wordt verhinderd; een snelle werking kan dan ook niet worden verwacht.
De toepassing dient gericht te worden op de behandeling van broedplaatsen. Volwassen vliegen worden niet bestreden. Tijdens de toepassing behoeven de dieren niet uit de stal of het hok te worden verwijderd.

Dosering
Per 10 m2 mest-oppervlak (kalveren op vaste vloeren met strobed)
Vochtige mest: 250 gram (strooien).
Droge mest: 250 gram in 10 liter water (gieten) of 250 gram 1-4 liter water (spuiten).

Per 10 m2 roosteroppervlak (Varkens en rundvee op roosters en/of vaste vloeren)
250 gram in 10 liter water (gieten) of 250 gram in 1-4 liter water (spuiten).

Per 10m2 mest (Pluimveestallen)
250 gram in 10 liter water (gieten) of 250 gram 1-4 liter water (spuiten).

Werkzame stof: Cyromazine 2%.

Toelatingsnummer
12016 N

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik!

Dit product kost

61,24Excl. BTW